شرکت بهزا با مسئولیت محدود در سال ۱۳۶۸ تحت شماره ۷۷۴۶۵ در تهران تاسیس شده است. فعالیت این شرکت پیش ازاین تحت نام شرکت تکنولوژی کنترل انرژی دنبال میشده است و همزمان در کنار شرکت کامپیوتری کاربین سیستم.
زمینه فعالیتهای شرکت خدمات فنی و بازرگانی و مشاوره در صنایع الکترونیک بوده است.
بخش فنی شرکت عهده دار پیچیده ترین قسمت خدمات فنی یعنی برق و الکترونیک و راهبری سیستم های کامپیتر صنعتی در صنایع بوده است.
بخش بازرگانی شرکت بهزا نیز همواره خدمات خود را در صنایع گوناگون به علاقمندان ارایه کرده است.

 خلاصه کارهای انجام شده توسط متخصصین این شرکت به قرار زیراست:

 •  پروژه های سرمایشی گرمایشی سایتهای :
  فرودگاهی – کامپیوتری – صنایع دارویی و اتاقهای عمل – چاپخانه ها

 • کامپیوترهای صنعتی و MAIN و MINI و PC

 •  پروژه های آب و فاضلاب با گروه مشاورین اترس

 • خدمات پس از فروش با شرکت کامپیوتری NCR

 •  طراحی سایتهای CLEAN ROOM

 •  اصلاح طراحی کارخانه  آجرپزی مانا

 •  طراحی برق رسانی و کنترل و اتوماسیون ۷ کارخانه شیرپاستوریزه

 •  سرویس و نگهداری چاپخانه ها

 •  مشاور فنی شرکت شهید امین زاده GENERAL WAREHOUSE سابق.

 •  خدمات فنی تجهیزات پزشکی و اتاقهای عمل قلب باز با شرکت IHS .

 •  فروش و خدمات پس از فروش با شرکت انوشاگرافیک

 •  خدمات فنی با شرکتهای کوماند و سینادارو و تولیددارو و …….

 •  فروش و خدمات پس از فروش با شرکت تجارت گرافيک ايران ( GTC )