تلفن: ۸۸۶۳۲۲۶۱

فکس:۸۸۶۳۱۸۶۱

ایمیل: info@behza..ir

آدرس: کارگر شمالی – روبروی کوی دانشگاه – خیابان هفدهم – بن بست لاله – پلاک ۱ – طبقه ۱